Geliştirme ve Üretim

Ar-Ge ve Mühendislik

Ürün Geliştirme

Cevher olarak daima müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılamayı, hatta mevcut beklentilerini aşmayı hedefliyoruz.

65 yıldır şekillenen kurum hafızamızın yanında, şirket bünyesindeki teknik, kalite ve sürekli iyileştirme eğitimleriyle de bilgi ve becerilerimizi güncel tutuyoruz. Müşterilerimizle geliştirdiğimiz teknik ilişkiler ve güçlü takım oyunu ile her modele özgü süreç bilgilerini ortaya koyuyor; mekanik testler ışığında en iyi döküm şartlarının geliştirilmesi ve seri üretim performansının iyileştirilmesi için çalışarak otomotiv sektörüne güvenilir ve şık jantlar sunuyoruz.

Production Process
Kalıp Tasarım ve Üretim

Jantlarımızın kalıp tasarımı ve üretimi; tecrübeli, çevik ve titiz ekibimiz tarafından Cevher bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip edip söz konusu uygulamaları kendimize adapte ederek, mevcut tasarım ve üretim tekniklerimizi her sene geliştiriyoruz. Kalite kontrollerinin başladığı bu noktada, üretim süreçleriyle birlikte yürütülen proaktif çalışma biçimi sayesinde, güvenirlik ilkemizin sağlam temellerini oluşturuyoruz.

Production Process
Ar-Ge

Döküm sektöründe rekabet özelliği yaratacak teknolojik fikirlerin ve ürünlerin geliştirilmesi, kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilirlik ve süreç gelişimi üzerine çalışan Ar-Ge departmanımızla, sanayi ile akademi arasında köprü kurulmasına yardımcı oluyoruz.

İlgili literatüre katkıda bulunmak amacıyla, çalışmalarımızdan elde ettiğimiz bulguları gerek ulusal gerek uluslararası kongrelerde ve bilimsel dergilerde paylaşıyoruz. Üniversite sanayi iş birliği kapsamında imzalanan protokollerle, ileride istihdam potansiyeli bulunan mühendis adaylarına günlük operasyonlara doğrudan katılabilecekleri staj imkânları, yüksek öğrenimini sürdüren öğrencilere ise bitirme projelerini birlikte yürütme fırsatı sunarak gençleri çalışma hayatına hazırlıyor, geleceğe yatırım yapıyoruz.

Production Process