Geliştirme ve Üretim

Kalite

Cevher olarak kaliteyi müşterilerimiz ile birlikte tanımlıyoruz ve sürdürülebilir kaliteyi başlıca felsefemiz olarak benimsiyoruz.

Vizyonumuz

İnovasyon yoluyla sürdürülebilir bir şekilde büyümek, Kalite farkındalığı yüksek çalışanlarımız ile CEVHER Markasını küresel bir marka haline getirmek

Misyonumuz
 • İşimizin uzmanı ve müşterilerimizin çözüm ortağı olarak, ürün kullanımı dahil müşterilerimizin beklentilerini karşılayan, yasal şartlara uygun güvenli ürünler sunmak
 • Yeni müşteriler ve yeni nesil projeler ile müşteri çeşitliliğini artırmak ve sürdürülebilir bir şekilde büyümek
 • Ürün ve beklentilerin çok daha karmaşık hale geldiği yoğun rekabet ortamında, Ar-Ge ve Ürün Tasarım Geliştirme yeteneklerini gelişen teknolojiye ayak uydurarak güçlendirmek
 • Ulusal ve Uluslararası akademik araştırma ve yayınlar ile ürün geliştirme seviyemizle otomotiv jant sektöründe benchmark olmak
 • Yalın iş süreçleri ile katma değer yaratan faaliyetlere odaklanmak, bilgiye erişimi kontrollü bir şekilde kolaylaştırmak
 • Gelecek stratejilerimizi bağlam ve amacımıza uygun, iç/dış tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yeni teknolojilerle belirlemek
 • Sürekli iyileşmeyi sağlayabilmek için, kalite, süreç ve ürün uygunluk hedeflerini ölçülebilir, gerçekçi ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik belirlemek
 • Çalışan ve paydaşlarımızın; süreçlerimizin en önemli parçası olduğunu bilerek, etik - şeffaf - güvenli çalışma ortamında katılımlarını teşvik etmek, takım çalışması ve öğrenme kültürünü geliştirmek
 • Sürekli iyileştirme çalışmaları çerçevesinde tedarikçilerin, artan “müşteri”, “son kullanıcı”, “yasa koyucu” beklentilerindeki yetkinliklerini geliştirmek, geliştirmeye teşvik etmek, ortak hedefler belirleyerek uyum içerisinde çalışmak
 • Topluma, çevreye ve yasalara karşı etik kurallar gereği sorumluluklarımızı yerine getirmek, kaynaklarımızı verimli kullanmak, kayıpları azaltmak
 • Hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve tüm paydaşlarımıza katma değer yaratmak
Değerlerimiz
 • Doğruluk / Etik olmak
 • Yüksek müşteri ve çalışan memnuniyeti
 • Yalın iletişim ve şeffaflık
 • Sürdürülebilir karlılık
 • Güvenilir iş ortaklığı
 • Takım çalışması
Quality 1
Quality 2
Quality 3

Test Yeteneklerimiz

Jantlarımızın kalitesini tescil etmek adına tasarımdan seri üretime dek her aşamada pek çok farklı test uyguluyor, bu sayede en güvenilir ürünü sunduğumuzdan emin oluyoruz.
Mekanik Test Laboratuvarı
 • Dinamik Yorulma Test Cihazı
 • Radyal Yorulma Test Cihazı
 • Darbe Test Cihazı
Üretim
 • Helyum Sızdırma Test Cihazı
 • Statik Dinamik Balans Kontrol Test Cihazı
 • Taşınabilir Parlaklık Kontrol Cihazı
 • Tahribatsız muayene X-RAY
 • Harmonik Ölçüm Cihazı
Boyut Kontrolü
 • 3D Ölçüm Cihazı
 • Salgı-Yalpa ve Statik Balans Ölçme Cihazı
 • Statik-Dinamik Balans Ölçme Cihazı
 • Yüzey Pürüzlülük Ölçme Cihazı
Metalurji Laboratuvarı
 • Gazlılık Ölçüm Cihazı
 • Spektrometre
 • Sertlik Test Cihazı
 • Makroskop
 • Otomatik Parlatma Cihazı
 • Çekme Test Cihazı
 • Hassas Terazi
 • Termal Analiz Cihazı
 • Seyyar Sertlik Test Cihazı
Boya Laboratuvarı
 • Hassas Terazi
 • pH ve İletkenlik Ölçüm Aleti
 • Cross-Cut Aleti
 • Kimyasal Titrasyon
 • Taşınabilir Parlaklık Kontrol Cihazı
 • Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
 • Viskozimetre
 • CASS Test Cihazı
 • Taş Darbe Test Cihazı
 • Kurutma Fırını
 • Spektrofotometre
 • Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı
 • Renk Kontrol ve Karşılaştırma Kabini
 • Basınçlı Su Test Cihazı

Sertifikalarımız

Cevher olarak ulaştığımız yüksek müşteri memnuniyetinin temelini, uluslararası standartlar çerçevesinde geliştirilen ürün ve hizmet kalitemiz oluşturmaktadır.