2. Ulusal Döküm Kongresi’nde Cevher’den 2 Sunum

09.11.2019

TÜDÖKSAD (Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği) tarafından 30 Kasım – 1 Aralık 2019 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen 2.Ulusal Döküm Kongresi’ne 1 bildiri ve 1 poster sunumu ile katıldık.

Öğrenci programlarımız kapsamında ArGe ekibimizin bir parçası olan genç arkadaşımız Yiğit Kaya’nın gerçekleştirdiği sunumlarda “Farklı Döküm Aşamalarındaki Sıvı Metal Akışkanlığının İncelenmesi’ konulu bildirimizi ve “Yapay Yaşlandırma Şartlarının Jantın Darbe Özelliklerine Etkisi” konulu poster sunumumuzu dinleyicilerle paylaştık.

tudoksad