73.Dünya Döküm Kongresi Kapsamında Krakow’daydık

28.09.2018

Ar-Ge çalışmalarımızı sektörümüze ve ilgili literatüre katkı sağlamak amacıyla paylaşmaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda 23-27 Eylül 2018 tarihlerinde Polonya’da düzenlenen 73.Dünya Döküm Kongresi’nde Celal Bayar Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz “Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Alüminyum Döküm Alaşımlarındaki İnklüzyonların Araştırılması ve Karakterizasyonu” adlı sunumumuzu gerçekleştirdik.

world_foundry_congress