Kariyer

Cevher'de Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız

Bugüne dek elde ettiğimiz başarılarda, yılların vermiş olduğu bilgi birikimi kadar özveriyle çalışan nitelikli personelimizin de büyük katkısı bulunmaktadır. Bu sebeple yaptığımız her işte odağımız, çalışanlarımız olmaktadır. İnsan Kaynakları politikamızı, öncelikle çalışanlarımızın refahı ve memnuniyeti üzerine inşa etmekte; huzurlu ve güvenli bir ortamda, kişilerin farklılıklarına saygı duyarak yeteneklerini en iyi şekilde ortaya koyabilmeleri için onları teşvik etmekteyiz.

Çalışanına verdiği değer ile sürdürülebilirliği amaçlayan Cevher İnsan Kaynakları Politikası’nın en önemli hedeflerinden biri, Cevher’in çalışmak için özellikle tercih edilen bir şirket olmasıdır. Bu doğrultuda çalışanlarımızın Cevher bünyesindeki tüm deneyimlerinde aşağıdaki ilkeler gözetilir:

 • Uluslararası ve yerel iş gücü standartları ile meslek ahlak kurallarına uygun davranılır.
 • Her ülkede kanun ve yasalara uygun davranılır ve hatta insan kaynakları süreçleri doğrultusunda çalışan lehinde yasal hakların üzerinde uygulamalar gerçekleştirilebilir.
 • Hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmaz. Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, cinsel tercih ayrımcılığının hiçbir seviyede uygulanmasına izin verilmez. Ayrımcılık yapılmadığının takibi için özellikle işe alım, performans yönetimi, terfi ve atama, ücretlendirme süreçleri takip edilir.
 • Başarılı iş sonuçları alınması için ihtiyaçlar göz önünde bulundurulur.
 • Adil davranmak ve çalışanların haklarını korumak esastır.
 • İstihdam fırsatları için en uygun aday bulunur ve işe alınır. İşe alım süreçlerinde ayrımcı olmayan politikaların sıkı bir şekilde uygulanması teşvik edilir.
 • Tüm çalışanların sahip oldukları fırsatları bilmeleri, sorumluluklarını anlamalarını, açık ve anlaşılır bir ücret politikası ile piyasa şartlarına uygun ücretlendirilmeleri hedeflenir.
 • Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri desteklenir.
 • Performansları takip edilir ve değerlendirilir, başarıları teşvik edilir ve ödüllendirilir.
 • Terfi ve yatay ilerlemelerine ilişkin kariyer planlamaları yapılır.
 • Ekip çalışması için motive edici ve destekleyici bir kültür oluşturulur ve sürekliliği sağlanır.
 • Çalışma koşullarının ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetmeliklerine ve yasal koşullara uygun olmasını sağlanır.
 • Çalışanların sendikalaşma haklarına saygı gösterilir.

Cevher, İnsan Kaynakları Politikası’na uygun süreç, sistem, prosedür ve uygulamaların yürütülmesini taahhüt eder. İnsan Kaynakları Politikası’nın uygulanmasından birincil derecede İcra Kurulu sorumludur. Bu politikanın yönetim ve çalışanlar tarafından içselleştirilmesi için eğitim ile iletişim faaliyetlerini ve uygulamaların politikalar ile uyumunun takibini ise İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler ekibi yürütür.

İnsan Kaynakları Politikası’na uygun olmadığı düşünülen tüm durumlar, çalışanların bildirimi üzerine Etik Kurul tarafından değerlendirilir.

İnsan Kaynakları Politika’sında belirtilen iş etiği ilkelerinin yanı sıra, müşteri odaklı çalışma, pozitif düşünme, bilgi birikimi ve takım çalışması bilinci, Cevher’de çalışmak isteyen adaylarda aranan ve çalışanlarda geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunulan en önemli özelliklerdir. Örgüt misyonu ve vizyonu doğrultusunda, hedeflere uyum içinde yürüyen, çalışan bağlılığı yüksek bir kurum kültürü yaratmak amacıyla İnsan Kaynakları bünyesinde kariyer planlaması, hedeflerle yönetim, sürekli eğitim, performans değerlendirme, esnek organizasyon ve iç müşteri memnuniyet ölçme çalışmaları yapılmaktadır.

Cevher İş Etiği Çerçevesinde

- Tüm iş ilişkilerinde adil ve dürüst olmayı taahhüt eder. Örgüt bütünlüğünün sağlanması bakımından tüm çalışanlarının etik kurallar çerçevesinde davranmasını, her koşulda dürüstlük ilkesini benimseyerek kurumsal itibarı koruyup artırmalarını bekler.

- İstihdam eşitliği sağlar ve iş gücündeki farklılıkları teşvik eder. İşe alım politikaları ve uygulamalarında renk, din, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ulusal köken, siyasi görüş, engellilik durumu ya da yerel kanun kapsamındaki diğer faktörler bakımından hiçbir ayrımcılığa müsaade etmez.

- Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğini korumayı taahhüt eder. Her adımını iş güvenliğini gözeterek atar ve bu faktörü tehdit eden herhangi bir durumda, yasal gereklilikler kapsamında olmasa dahi, tüm tedbirleri alır.

- Kaliteyi en önemli sorumluluğu olarak benimser. Kalite müşteriler tarafından tanımlanır ve güvenli bir iş birliği içinde sürdürülür. Başarı için müşteri memnuniyeti sağlamak esastır. Sektörün en iyisi olabilmek için ürün ve hizmet kalitesini her daim üst düzeyde tutarak güvenilir işler ortaya koyar.

- Yürürlükte olan tüm rekabet yasaları ve yönetmelikler çerçevesinde, dürüst ve adil bir şekilde rekabet eder. Ekonomik rekabete inanır ve pazar payını artırmak adına ürün ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeye gayret eder.

Cevher İş Etiği Çerçevesinde
Cevher Akademi

Sürekli gelişim hedefimizin bir parçası olarak, şirket içinde gerçekleştirdiğimiz teknik, kalite ve sürekli iyileştirme eğitimlerin yanı sıra, çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunup liderlik özelliklerini ön plana çıkarmayı amaçlayan CEVHER AKADEMİ bünyesinde de uzun vadeli eğitim planları oluşturmaktayız.

2018 yılında faaliyete geçen akademimiz, değişimi ve gelişimi desteklemek, ortak bir liderlik dili oluşturmak, geleceğe yönelik ihtiyaçlarımız doğrultusunda yeni beceriler edinmek ve şirket içi ilişkilerde fark yaratmak adına zengin bir içerikle çalışmalarını sürdürmektedir.

Cevher Akademi

Cevher Ailesine Katılın

Kariyet.net’te yer alan güncel iş ilanlarımız arasında kendinize uygun bir pozisyon bulamadıysanız, aşağıdaki genel başvuru formunu doldurarak da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Başvurunuzun geçerli olması ve size dönüş sağlayabilmemiz için tüm alanları eksiksiz şekilde doldurmanız gerekmektedir.

*
*
*
*
*

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini buradan okuyabilirsiniz.