Sürdürülebilirlik

Bilgi Güvenliği Politikası

  • Cevher’in güvenilirliğini ve kurumsal itibarını korumak,
  • Varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini ilkelerini koruyarak kurumun güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını temin etmek,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi sağlamak,
  • Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde Bilgi Güvenliği uygunluğu sağlamak,
  • Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,
  • Bilgi varlıklarına ve iş süreçlerine yönelik risklerin tanımlanması ve sistematik olarak yönetilmesi sağlamak,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ihtiyacı olan kaynakların ayrılmasını ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.