Sürdürülebilirlik

Enerji Politikası ve Faaliyetleri

Cevher, gerçekleştirdiği üretim faaliyetleri sırasında tükettiği enerjinin azaltılmasını sağlamak, enerji verimliliğine dair amaç ve hedeflerine ulaşmak için
 

 • Kullanılabilecek her türlü bilgi ve gerekli kaynakları temin etmeyi,
 • İşletme İçerisindeki tüm makine ve ekipmanlarının enerji performanslarını sürekli geliştirerek enerji kullanımını optimize etmeyi,
 • En son çıkan teknolojileri ve alternatif enerji kaynaklarını takip etmeyi
 • Yatırımlarda enerji verimliliği yüksek tasarımları tercih etmeyi,
 • Enerji verimli ürünleri ve hizmetlerini satın almayı,
 • Çalışanların enerji verimliliği bilincini arttırmayı,
 • Tüm bu süreçleri çalışanların katılımı ile yürütmeyi,
 • Bu gayede oluşturulmuş tüm Yasal Mevzuat ve diğer şartlara uymayı,
 • Yukarıda bahsedilen tüm süreçleri sürekli gözden geçirerek, bunun sürdürülebilirliğini sağlamayı taahhüt eder.

Şirketimiz, kaliteli jant üretimi ve müşteri memnuniyeti ile birlikte; doğal kaynakların ve enerji tüketimini de sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olarak benimsemiştir. Bu kapsamda;

 • Enerji Yönetimi,
 • Enerji kapsamında hedeflerin belirlenmesi ve takibi,
 • Yasalara uyum,
 • Denetim
 • İyileştirme faaliyetlerinin tamamını yapmaktadır.

Enerji yönetimi çerçevesinde

 • Temiz sanayi, temiz enerji prensibi ile doğal gaz ve elektrik enerjisi kullanılmaktadır.
 • Yasal mevzuata göre belgeli 2 adet Enerji Yöneticisi bulunmaktadır,
 • Enerji yöneticimizin başkanlığında Enerji Yönetim Ekibi (EYE) kuruldu,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde olan ENVER sistemine kaydımız yapılmıştır.
 • Toplam enerji tüketimlerinin (Ton Eşdeğer Petrol (TEP)), yıllık olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı ENVER Portalı’na girişi yapılmaktadır.
 • Hava tüketimi ile enerji tüketimi arasında ilişki kurarak, enerji tüketiminde iyileştirmeler yapılmaktadır,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklı enerji kullanımları ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar takip edilmekte ve uyumluluk için gerekli çalışmalar yürütülmektedir
 • Aydınlatma ölçümleri yapılmakta, enerji tasarrufu iyileştirme çalışmaları kapsamında led ve tasarruflu ampul uygulaması çalışmalarına geçilmiştir.
 • Doğal gaz tüketiminde iyileştirme ve enerji verimliliği için termal ölçümler yapılıp, aksiyonlar alınmıştır.
 • Pompalar ile ilgili enerji etüdü çalışmaları yapılmış olup, iyileştirme çalışmalarına başlanacaktır.
 • Isı kayıpları göz önüne alınarak, kojenerasyon çalışmaları sürdürülmektedir.
 • Proses ve hatta tesis başına tüketilen enerji kaynakları takip edilmekte, yıllık hedefler konulmaktadır.
 • Yeni tesis kurulumunda ve ekipman alımında enerji verimlilik sınıfı en önemli parametrelerden bir tanesidir.
 • Enerji verimliliği kapsamında yalın 6 sigma projeleri de yapılmaktadır.