Sürdürülebilirlik

ISO 14001 ve ISO 45001 Kapsamımız

ISO 14001 ÇEVRE ve ISO 45001 İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ KAPSAM
(ISO 14001:2015 Standart Maddesi: 4.3, ISO 45001:2018 Standart Maddesi: 4.3)

Bu el kitabı; ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ÇİSG) kapsamında; aşağıda adresi verilen Cevher Jant San. A.Ş için oluşturulmuştur. 

Cevher Jant San. A.Ş.
Kürşad Sokak No:10 Ege Serbest Bölgesi, 35411
Gaziemir – İZMİR / TÜRKİYE
Telefon: +90 (232) 298 20 00
Faks: +90 (232) 298 20 98
E-posta: info@cevherwheels.com
 

ÇİSG Yönetim Sistemi Kapsamı; Y01.s001 Cevher Jant San. A.Ş Ana Süreci’nde tanımlı olan kapsam ve Cevher Jant Sanayii A.Ş. Ege Serbest Bölgesi / Gaziemir adresi lokasyonu; çalışanlar, çıraklar, stajyerler, yükleniciler ve ziyaretçiler için geçerlidir. Bu kapsamdan da görüldüğü gibi fason bir üretim olmadığı gibi dış kaynaklı bir süreç de söz konusu değildir.

Cevher Jant San A.Ş. kuruluşu; hazır alaşımlı alüminyum külçeler (AlSi11 ve AlSi7) ile alüminyum otomobil jantı üretimi yapmaktadır. Aynı zamanda jant kalıbı tasarımı ve üretimi de gerçekleştirmektedir. Üretim prosesi aşamaları; külçenin ergitilmesi, alçak basınç döküm tekniği ile dökülmesi, Talaşlı İmalat bölümünde işlenmesi; boyanarak; müşteri talebine göre ambalajlanarak; sevk edilmesinden oluşur. Müşteri talebine göre; jantlara ısıl işlem tesisinde ısıl işlem de uygulanabilir. 

Ege Serbest Bölgesi içinde yerleşimi uydu resminden görüldüğü gibi aşağıdaki şekilde olup; Cevher Jant San. A.Ş.’ye ait koordinatlar; “38°20'05.0"N-27°07'04.1"E”dir.

cevher_koordinat

Atıf yapılan iç ve dış unsurlar; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) için “Y17.f024-I-II ISO 14001 ÇYS Bağlam ve Taraflar” dokümanında, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSGYS) için "Y17.f549-I-II İSGYS Bağlam ve Taraflar" dokümanında tanımlanmıştır. Buna ilave olarak; “Y17.f023_Yaşam Döngüsü Formu” ile çevre boyutları ve ürün yaşam döngüsü tariflenmiştir. 

Uygunluk Yükümlülükleri ise; “Y17.p005 Çevre ve İSG Yasal Mevzuat ve Standartların Yönetimi Prosedürü”nde detaylandırılmıştır.

Kuruluşa özel genel yetki ve sorumluluklar; “Y01.k001 Organizasyon El Kitabında” tariflenmiştir. Organizasyon el kitabı; organizasyon şemaları, görev tanımları, polivalans tabloları gibi başlıklarda detaylandırılmıştır. 

Kaynak: Y17.k002 Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri El Kitabı