Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Raporu

Günümüzde sürdürülebilir değerlerin yaratılması ancak ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı da stratejik planlarına dahil eden işletmeler vasıtasıyla mümkün. Biz de Cevher olarak, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında belirtilen hedeflerle gelecekte de var olmayı ve var edebilmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yayınladığımız sürdürülebilirlik raporlarıyla paydaşlarımıza faaliyetlerimiz konusunda güncel ve bütüncül bilgiler sunuyor, çalışmalarımızın toplumsal ve çevresel etkilerine yer veriyoruz.